Výsledky vyhľadávania

 1. INTERREG IIIA.Rakúsko-Slovensko - projekt AGENDA 21 - Trvalo udržateľný rozvoj vidieka. : Informačná brožúra z medzinárodnej konferencie.Pilotné projekty Smolenice,Dunajská Lužná
  Feketeová Csilla (ed.)  Žilinský Juraj (ed.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 59 s
  ISBN 978-80-227-2927-7
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 2. INTERREG IIIA.Rakúsko-Slovensko - projekt AGENDA 21 - Trvalo udržateľný rozvoj vidieka : Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie.Bratislava,SR,10.-11.4.2008
  Feketeová Csilla (ed.)  Žilinský Juraj (ed.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 209 s
  ISBN 978-80-227-2918-5
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  kniha

  kniha

 3. Budovy a prostredie 2006 : Ekologická kvalita architektonického prostredia. Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie/Bratislava, 7.11.2006
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006
  ISBN 80-227-2518-8
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (11) - článok
  kniha

  kniha