Výsledky vyhľadávania

 1. Porotherm 2011 : Vybrané kapitoly z navrhovania murovaných stavieb.Odborný seminár.Beladice,SR,29.9.2011
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 94 s
  ISBN 978-80-227-3573-5
  planning construction ceramics building murovaná konštrukcia stavba navrhovanie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 2. Vidiecke stavby 2011[elektronický zdroj] : Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť.Zborník vedeckých prác.Nitra,SR,8.-9.9.2011
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Nitra : SPU v Nitre, 2011 . - 181 s (CD-ROM)
  ISBN 978-80-552-0644-8
  building architectural design stavba architektonická tvorba
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (14) - článok
  kniha

  kniha

 3. Budovy a prostredie 2011. Vízie - Prax - Legislatíva : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava-Univerzitná knižnica 20.10.2011
  Hraška Jozef (rec.) ; V180  Puškár Anton (rec.) ; V180 Chmúrny Ivan (rec.) ; V180 Žilinský Juraj (rec.) ; V180
  Bratislava : STU, 2011 . - 220
  ISBN 978-80-227-3582-7
  zborník (príspevkov)
  (20) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 4. Konštrukcie pozemných stavieb - nízkoenergetické domy 2007 : Zborník z vedeckej konferencie.Nitra,12.4.2007
  Žilinský Juraj (zost.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 63 s
  ISBN 978-80-227-2635-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 5. Konštrukcie pozemných stavieb - budovy na bývanie 2006 : Zborník z vedeckej konferencie./Nitra,21.4.2006
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 72 s
  ISBN 80-227-2398-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (8) - článok
  kniha

  kniha

 6. Vidiecke stavby 2006. Architektúra - konštrukcie - technológie : Medzinárodná vedecká konferencia./Nitra,14.9.2006
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 184 s
  ISBN 80-227-2481-5
  zborník (príspevkov)
  (15) - článok
  kniha

  kniha

 7. Tepelná ochrana budov a ekológia 2005 : Zborník prednášok z vedeckej konferencie/Banská Bystrica,SR,3.5.2005
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005
  ISBN 80-227-2333-9
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (14) - článok
  kniha

  kniha

 8. Výučba na študijných programoch Pozemné stavby a architektúra, Architektonické konštrukcie a projektovanie : Zborník z konferencie./Bratislava,SR,13.10.2005
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005
  ISBN 80-227-2338-X
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (15) - článok
  kniha

  kniha

 9. Nové poznatky v teórii konštrukcií pozemných stavieb a ich uplatnenie v stavebnej praxi - 2005 : Zborník z vedeckej konferencie.Kočovce,SR,7.-8.11.2005
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005 . - 240 s
  ISBN 80-227-2317-7
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (47) - článok
  kniha

  kniha

 10. 28. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb : Zborník z medzinárodnej konferencie/Bratislava,8.-10.9.2004
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : Ústav vzdelávania a služieb, 2004 . - 152 s
  ISBN 80-89073-10-7
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (20) - článok
  kniha

  kniha