Výsledky vyhľadávania

 1. Eliminácia rýchlosti prúdenia vetra v poľnohospodárstve
  Bočkaj Jozef ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] . online, s. 89-94
  aerodynamics wind break windward side
  http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055220680/9788055220680.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Parameters affecting the efficiency of aerodynamic barriers
  Bočkaj Jozef ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  Nové poznatky ve vědě a výzkumu z oblasti pozemního stavitelství : . S. 1-7
  aerodynamics wind break leeward windward permeability height length continuity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Evaluation of peak values of wind pressure on buildings
  Franek Michal ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 53-58
  external wind pressure peak value
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Passportization of the building
  Binek Kamil ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 15-19
  passportization expert opinion
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Preparation of the experiment for dehumidification of the autoclaved aerated concrete by microwaves
  Binek Kamil ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 20-24
  experiment microwave
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Description of the microwave masonry dehumidification experiment
  Binek Kamil ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 6
  microwave vysušovanie muriva
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Maximum wind loads on the isolated elliptic cylinder
  Franek Michal ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 96-101
  Wind loads wind tunnel measurements isolated elliptic cylinder
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Experimental Pressure Measurement on Elliptic Cylinder
  Franek Michal ; V180  Konečná Lenka ; V250 Hubová Oľga ; V250 Žilinský Juraj ; V180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 332-337
  elliptic cylinder pressure measurement boundary layer wind tunnel external wind pressure coefficient
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Selection of material base of external wall in term of thermal performance
  Binek Kamil ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 165-170
  confrontation of ceramic and aerated bricks confrontation of thermal insulation optimal thermal insulation
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Impact of composition of exterior wall on the temperature in the room
  Binek Kamil ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 159-164
  indoor air temperature surface temperature of internal walls thermal properties of exterior walls
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok