Výsledky vyhľadávania

 1. Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov
  Královičová Katarína ; M  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant human resources nábor ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66486
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Faktory pôsobiace na motiváciu žiakov vo vyučovaní odborných predmetov
  Remišová Katarína ; M  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 46 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors teacher activation motivation motivačné metódy učiteľ motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66590
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Motivačné stimuly výrobných zamestnancov priemyselného podniku
  Hujsová Miriama ; M  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 47s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation motivácia priemyselný park zamestnanci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66697
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení k zlepšeniu hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Topoľská Veronika  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 49 s., CD-ROM
  evaluation of employees hodnotenie zamestnancov spokojnosť zamestnancov kritériá hodnotenia výkon personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62082
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení k zlepšeniu hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Martiniaková Erika  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  výkon priemyselný podnik performance personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57613
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zlepšenia v systéme motivácie zamestnancov v ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
  Škopová Jana  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47055
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie tvorivosti v odbornom výcviku na strednej odbornej škole
  Mačák Tomáš  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  tvorivosť odborný výcvik stredná škola creativity vyučovanie education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=24802
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Získavanie nových zamestnancov v ETI ELB, s.r.o. Báhoň
  Slimáková Lucia  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  employees nábor získavanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46982
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v Manz Automation Slovakia, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom
  Vicianová Silvia  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise ľudské zdroje pracovné prostredie rozvoj training human resources vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47046
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha