Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh inovácií vo využívaní informačných a komunikačných technológií na odbornom výcviku
  Dvořáková Marcela ; M  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects teaching efektívnosť aktivita odborný výcvik výučba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81127
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení v systéme podnikového vzdelávania v PCA Slovakia, s.r.o. Trnava
  Brathová Adriana ; M  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 87 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects podnikové vzdelávanie komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80824
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh inovácií v manažmente strednej priemyselnej školy
  Spišáková Adriána  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects innovation processes inovácie procesy manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80841
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení vedúcich k zlepšeniu procesov na strednej odbornej škole : Diplomová práca
  Čičmanec Peter  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  proces kvalita školy manažment školy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67406
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh a využitie učebnej pomôcky na technickom odbornom predmete : Diplomová práca
  Hric Peter  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  učebná pomôcka učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67647
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Zefektívnenie uplatňovania učebných pomôcok na technickom odbornom predmete : Diplomová práca
  Rábara Pavol  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 72 s., CD-ROM
  vyučovací proces didaktická technika učebné pomôcky učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68162
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Využívanie IKT v technických predmetoch : Diplomová práca
  Kačák Emil  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 60 s., CD-ROM
  internet modernization efficiency education vzdelávanie internet modernizácia efektívnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68191
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha