Výsledky vyhľadávania

 1. Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie / aut. Danica Končeková, Ján Legény, Pavel Gregor
  Končeková Danica ; 058180  Legény Ján ; 052120 Gregor Pavel ; 053130
  Spektrum : . Roč. 26, č. 7-8 (2020), s. 58-59
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Humanisation of educational environment via active movement / aut. Danica Končeková, Adam Kubica
  Končeková Danica ; 058180  Kubica Adam ; 058180
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 187-189
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. 4. Inclusive University Campuses / aut. Lea Rollová, Danica Končeková, Zuzana Čerešňová
  Rollová Lea ; 058180  Končeková Danica ; 058180 Čerešňová Zuzana ; 058180
  Inclusive Higher Education / . S. 143-174 [1,34 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Chapter 2: A Human-Centered Approach in an Educational Environment / aut. Zuzana Čerešňová, Lea Rollová, Danica Končeková
  Čerešňová Zuzana ; 058180  Rollová Lea ; 058180 Končeková Danica ; 058180
  Progress in Education / . S. 27-55 [1,64 AH]
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Inclusive design of educational environment for diverse people Čerešňová Z. / Zuzana Čerešňová, Lea Rollová, Danica Končeková
  Čerešňová Zuzana ; 058180  Rollová Lea ; 058180 Končeková Danica ; 058180
  Advances in Intelligent Systems and Computing / . Vol. 587 Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Design for Inclusion; 17–21 July 2017, Los Angeles, California, USA, (2017), s. 431-440
  ISBN 9783319605968
  ISSN 21945357

  Accessibility assessment * Design for all * Human-centered approach * Inclusive educational environment * Universal design
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85026317968&origin=inward
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. Prečo je prístupnosť dôležitá? / aut. Lea Rollová, Zuzana Čerešňová, Danica Končeková
  Rollová Lea ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180 Končeková Danica ; 058180
  Integrácia : . roč. 26, č. 3-4 (2016), s. 6-13
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Univerzálne navrhovanie - princípy a súvislosti / aut. Lea Rollová, Zuzana Čerešňová
  Rollová Lea ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180 Končeková Danica ; 058180
  Integrácia : . roč. 26, č. 3-4 (2016), s. 25-48
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Implementácia prístupnosti do praxe / aut. Lea Rollová, Zuzana Čerešňová, Danica Končeková
  Rollová Lea ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180 Končeková Danica ; 058180
  Integrácia : . roč. 26, č. 3-4 (2016), s.14-24
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Identification of barriers in school environment / aut. Danica Končeková, Zuzana Čerešňová
  Končeková Danica ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180
  Architecture in Perspective 2016 : . S. 116-120
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Pavilón hudby pod Zoborom / aut. Danica Končeková
  Končeková Danica ; 058180 
  Arch : . Roč. 21, č. 7-8 (2016), s. 48-53
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok