Výsledky vyhľadávania

  1. Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov
    Kocán Miroslav ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (škol.)
    2019
    MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146583
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  2. Školenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti pri práci vo vybranej organizácii
    Otajovičová Mária ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (škol.)
    2018
    MTF ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146587
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  3. Vybrané aspekty bezpečnostného a environmentálneho manažérstva v spoločnosti Foxconn Slovakia spol. s r.o.
    Antalová Natália ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (škol.)
    2017
    MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131976
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  4. Ochrana objektov elektronickými zabezpečovacími systémami
    Pavlíček Lukáš ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (škol.)
    2017
    MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132141
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  5. Bezpečnosť pri riešení poruchových stavov v transformovni Križovany
    Nádaský Mário ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (škol.)
    2016
    MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131988
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  6. Bezpečnosť pri práci v prevádzke logistického centra
    Jankovič Lukáš ; 065000  Rusko Miroslav (škol.)
    2015
    MTF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-BOZ

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121467
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  7. Bezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom regióne
    Vicianová Zuzana ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 59s CD
    Occupational Health and Safety brownfields brownfields brownfields brownfields revitalizácia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89078
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  8. Bezpečnostné a technické aspekty eliminácie nákazy legionelami v rozvodoch vody
    Sliva Jozef ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 68s CD
    Occupational Health and Safety drinking water pitná voda biofilm
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87293
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  9. Bezpečnostné a environmentálne označovanie nákupných tašiek
    Babrnáková Zuzana ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 74s CD
    Occupational Health and Safety polymers biodegradation landfill recycling separation skládkovanie biodegradácia polyméry zákon o odpadoch
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112248
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  10. Bezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom regióne
    Mináčová Eva ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
    Occupational Health and Safety brownfields brownfields revitalizácia environmentálne záťaže hnedé polia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79345
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha