Výsledky vyhľadávania

 1. Určenie zmien nuklidového zloženia jadrového paliva reaktora VVER 440/213 v závislosti od reálnej prevádzkovej histórie
  Dobroňová Miroslava ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 30.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : B-JFI . - 63 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131216
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Jadrové palivo pre tepelné a rýchle reaktory
  Mašír Matúš ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : B-JFI . - 81 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130865
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Polovodičové detektory ionizujúceho žiarenia
  Szundiová Bronislava ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : B-JFI . - 54 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131211
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Využitie metódy Monte Carlo pre výpočet hustoty toku neutrónov v aktívnej zóne reaktora JE V-1
  Kaprinayová Katarína ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : B-JFI . - 56 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131210
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Analýza procesu demontáže veľkých komponentov v rámci vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky
  Harsányi Michal ; 036000  Nečas Vladimír (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ELT . - 40 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97914
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Tóriový jadrový reaktor
  Valach Sebastián ; 036000  Nečas Vladimír (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ELT . - 45 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96940
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Hodnotenie radiačnej situácie v suchom medzisklade vyhoreného jadrového paliva
  Jesenič Martin ; E  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 76 . - 52 s
  Electrical Engineering spent nuclear fuel vyhorené jadrové palivo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88936
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Izotop uhlíka C-14 v materiáloch vyraďovaných jadrových zariadení
  Krajčovič Matej ; E  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 59 s 2 príl.
  Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78150
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Zvyškový tepelný výkon vyhorenej palivovej kazety a jeho meranie
  Tomaškovič Juraj ; E  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 59 s
  Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65789
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Uvoľňovanie nízkoaktívnych materiálov vzniknutých pri vyraďovaní jadrových elektrární do životného prostredia
  Juhár Peter ; E  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 44 s
  Electrical Engineering conditional release
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65756
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha