Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie bezpečnosti hlbinného úložiska pre vyhorené jadrové palivo
  Stríbrnský Branislav ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 79 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137421
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Využitie tóriového jadrového paliva v podmienkach aktívnej zóny reaktora VVER-440
  Valach Sebastián ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 91 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131309
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Externé ožiarenie pracovníkov počas procesu demontáže šachty reaktora typu VVER-440
  Harsányi Michal ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 89 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131312
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Kontajner pre dlhodobé suché skladovanie vyhoreného jadrového paliva typu CASTOR 440/84M a možnosti jeho využitia
  Flamíková Dorota ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 67 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131314
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Dlhodobé skladovanie vyhoreného jadrového paliva a vplyv typu medziskladu na radiačnú situáciu
  Jesenič Martin ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 103 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131307
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie demontáže tlakovej nádoby reaktora v procese vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky z pohľadu externého ožiarenia
  Launer Martin ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 106 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131304
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Hodnotenie dávkovej záťaže pracovníkov zariadenia na fixáciu kalov - ZFK pomocou výpočtového kódu Visiplan 3D Alara
  Krajčovič Matej ; 036000  Nečas Vladimír (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : I-EE . - 74 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111705
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenie radiačného vplyvu úložiska RAO na obyvateľstvo v okolí špecifických zložiek biosféry
  Danáč Adam ; 036000  Nečas Vladimír (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : I-EE . - 65 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111692
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Modelovanie migrácie rádionuklidov z hlbinného úložiska využitím výpočtového prostriedku GoldSim
  Barátová Dana ; E060  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 79 . - 68 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92364
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Hodnotenie dávkového zaťaženia pracovníkov počas demontáže vybraných komponentov v procese vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky
  Juhár Peter ; E  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 79 . - 63 s
  Elektroenergetika Power Engineering dose demontáž dávka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99421
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha