Výsledky vyhľadávania

 1. Rádiologická charakterizácia betónových povrchov pri vyraďovaní jadrových zariadení : dát. obhajoby: 8.7.2020
  Lištjak Martin ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2020 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : D-NUKF . - 131 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118340
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Metodika hodnotenia vyraďovania veľkých komponentov jadrových elektrární z prevádzky : dát. obhajoby 19.8.2016, č. ved. odboru 5-2-31
  Hornáček Martin ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.31. jadrová energetika ; Študijný program : D-JE . - 177 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136505
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Výskum a vývoj inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov a ich vplyv na životné prostredie : dát. obhaj. 25.8.2015, č. ved. odb. 5-2-31
  Strážovec Roman ; 036000  Nečas Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.31. jadrová energetika ; Študijný program : D-NUKF . - 196 s., príl., AUTOREF. 2015, 44 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56244
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky : dát. obhaj. 25.8.2015, č. ved. odb. 5-2-31
  Slimák Andrej ; 036000  Nečas Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.31. jadrová energetika ; Študijný program : D-NUKF . - 141 s., AUTOREF. 2015, 33 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100368
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora : dát. obhaj. 9.10.2015, č. ved. odb. 5-2-31
  Čerba Štefan ; 036000  Nečas Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.10.2015 ; Študijný odbor : 5.2.31. jadrová energetika ; Študijný program : D-NUKF . - 185 s., AUTOREF. 2015, 41 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81610
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Využitie inovatívnych detekčných systémov pri vyraďovaní jadrových zariadení : dát. obhaj. 25.8.2014, č. ved. odb. 5-2-31
  Slaninka Alojz  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 94 . - 175 s CD-ROM
  Jadrová energetika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73596
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  kniha

  kniha

 7. Methodology of Common Risk Target Assessment and Quantification for Severe Accidents of Nuclear Power Plants Based on Ines Scale : dát. obhaj. 11.7.2014, č. ved. odb. 5-2-31
  Vitázková Jiřina ; E  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.07.2014 ; Študijný program : 94 . - 138 s AUTOREF. 2014, 39 s.
  Jadrová energetika risk riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74834
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Podmienené uvoľňovanie materiálov z vyraďovania JE s následným využitím v tunelových konštrukciách : dát. obhaj. 12.10.2012, č. ved. odb. 5-2-31
  Hrnčíř Tomáš ; E060  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 145 s
  conditional release
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71651
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Metodika hodnotenia vplyvu materiálov podmienene uvoľnených z jadrového zariadenia na životné prostredie z dlhodobého hľadiska : dát. obhaj. 12.10.2012, č. ved. odb. 5-2-31
  Pánik Michal ; E060  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 125 s
  environment environment conditional release životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71652
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  kniha

  kniha

 10. Vývoj metodiky pre zvýšenie efektívnosti výpočtového hodnotenia procesov nakladania s materiálmi z vyraďovania jadrových zariadení : V.odb.5.2.31, Obhajoba 15.4.2011
  Zachar Matej ; E160  Nečas Vladimír (škol.) ; E060 Daniška Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 126 s
  likvidácia jadrovoenergetických zariadení numerické metódy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha