Výsledky vyhľadávania

 1. Prúdovo-tepelné režimy zapúzdrených vodičov napájania vlastnej spotreby : Č.v.odb. 26-34-9. Obhj.22.08.2002
  Harsányi Zoltán  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002
  FEI ; . - 134 s
  Elektroenergetika vlastná spotreba elektrární
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha