Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v podniku Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava = The Proposal of improvement of the system for hiring and selection of the employees in Johns Manville Slovakia, Inc. Trnava : Diplomová práca
  Černá Jarmila  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 75 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zdokonalenia monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku Novácke chemické závody, a.s. Nováky = The suggestion of improving the monitoring and managing claims in the factory Novaky Chemical Factory : Diplomová práca
  Homoky Rastislav (xxx)  Rusová Anna
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  pohľadávky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Aplikácia leasingu pri financovaní obstarania majetku v podniku Hakom, s.r.o. Martin = Lease Application at Assets Acquisition in Hakom, Ltd. company in Martin : Diplomová práca
  Stančíková Dagmar  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 79 s príl., 1 CD-ROM
  leasing obstarávanie majetku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Racionalizácia personálnej práce v podniku MOTOR-CAR Bratislava, spol. s r.o. = Rationalization of manpower management in company MOTOR-CAR Bratislava, ltd : Diplomová práca
  Liedlová Monika  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 90 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku SYNER Morava a.s., Kroměříž = Suggestion of system retrieving and selection of employees in firm SYNER Morava a.s., Kroměříž : Diplomová práca
  Veselá Anna  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 88 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zefektívnenia systému získavania a výberu zamestnancov : Diplomová práca
  Sofková Katarína  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 69 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh motivačného systému v podmienkach vybraného podniku : Diplomová práca
  Baranová Monika  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment motivačné systémy personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh motivačného systému v podmienkach vybraného podniku : Diplomová práca
  Rábek Tomáš  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 77 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment motivačné systémy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Logistické zabezpečenie zásob : Diplomová práca
  Vaľo Peter  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment logistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh zdokonalenia motivačného systému v podmienkach podniku Nestlé Slovensko, s.r.o. Prievidza : Diplomová práca
  Pösová Petra  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 88 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha