Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému pre domácu automatizáciu
  Šimo Milan ; 066000  Strémy Maximilián ; 067000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146817
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh a implementácia jadra pre riadenie elektrického vozíka prostredníctom rozhrania mozog-počítač (EPOC)
  Nikmon Marcel ; 066000  Strémy Maximilián ; 067000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118327
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Realizácia modelu parkovacieho systému aj s programom vhodným pre edukáciu
  Šipoš Michal ; 066000  Strémy Maximilián ; 067000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119027
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh a relizácia jadra personalizovaného e-Health systému
  Vičan Norbert ; 066000  Strémy Maximilián (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110872
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh a implementácia databázovej synchronizácie a mobilnej aplikácie cestovného ruchu pre iOS
  Donoval Kamil ; M  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 96s CD
  XML XML XML XML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99410
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Realizácia natívnej mobilnej aplikácie pre platformu Android pre podporu práce s CMS Joomla
  Grolmus Martin ; M  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 82s CD
  XML XML XML XML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98483
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnostné štandardy pre bezpečnostne-kritické procesy v železničnej doprave
  Franík Jakub ; M  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 71s CD
  železničná doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98492
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Mobilná aplikácia pod OS Android pre synchronizáciu so systémom DotProject
  Turanec Tomáš ; M  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 60s CD
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103450
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Evaluácia bezpečnostne-kritického procesu podľa vybraného štandardu a návrh automatizačných bezpečnostných funkcií
  Cuninka Peter ; M6000  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 67s CD
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103463
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vytvorenie mobilnej aplikácie pre sledovanie personálnych nákladov
  Duchovičová Soňa ; M6000  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  iPhone
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103395
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha