Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie štruktúrovaného a objektového prístupu k tvorbe informačného systému : Bakalárska práca
  Lubušký Rastislav  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 47 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle informačný systém
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Relačné a postrelačné databázy (komparatívna štúdia) : Bakalárska práca
  Fedor Peter  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 44 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Porovnanie modelov bezpečnosti v informačnom systéme : Bakalárska práca
  Bieliková Ľubomíra  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 41 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle bezpečnosť informačných systémov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Komparatívna štúdia relačnej a post-relačnej databázy (Oracle/MS SQL-Caché) : Bakalárska práca
  Konečný Martin  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2004
  MTF ; . - 44 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle databázové systémy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza objektovo orientovaných prostriedkov pre špecifikáciu, analýzu a návrh IS : Bakalárska práca
  Kaloudová Eva  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2004
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle objektová analýza objektové modelovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Porovnanie CASE systémov pri analýze a návrhu informačného systému : Bakalárska práca
  Švarcová Bibiana  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2004
  MTF ; . - 43 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle CASE
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Informačný systém nákupu pre údržbu : Bakalárska práca
  Barbolyasová Alena  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2003
  MTF ; . - 75 s príl
  informačné systémy aplikovaná informatika a informačné systémy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh a tvorba evidenčného systému pracovníkov SLK Stroje a mechanizmy, a.s. Komárno : Bakalárska práca
  Cseri Zsolt  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2003
  MTF ; . - 44 s príl
  systémy evidenčné aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Evidenčný systém Gymnázia Senica : Bakalárska práca
  Sedlák Vladimír ; E030  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2003 . - 67 s príl
  systémy evidenčné aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha