Výsledky vyhľadávania

 1. The New Approach for Reliability Assessment of Control Systems Software
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Eliáš Andrej ; M6000 Smolárik Lukáš ; M6000
  Lecture Notes in Engineering and Computer Science : . s.1242-1247
  control dependency graph control system software
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Virtual PLC realization in on-line laboratory
  Strémy Maximilián ; M6000  Eliáš Andrej ; M6000 Jedlička Martin ; M180
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.375-378
  distributed control system virtual laboratory
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Event processing and variable part of sample period determining in combined systems using GA
  Strémy Maximilián ; M6000  Závacký Pavol ; M6000 Jedlička Martin ; M180
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 19, č. 30 (2011), s.99-104
  events sample period
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Survey on reliability evaluation with UML models
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000 Tanuška Pavol ; M6000
  Software Technology and Engineering : . s.301-304
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Reliability Assessment using UML Models
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000 Tanuška Pavol ; M6000
  DAAAM International Scientific Book . s.053-060
  software reliability UML modely
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. UML Support for Reliability Evaluation
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000 Tanuška Pavol ; M6000
  ISCCC 2009 : . s.257-260
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Reliability assessment support in UML
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000 Tanuška Pavol ; M6000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2008 : . s.0677-0678
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Survey to Software Reliability
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000
  19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems - CECIIS : . s.557-561
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The software process assessment methodologies. Metodiky ohodnocovania softvérových procesov
  Jedlička Martin ; M180 
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.482-490
  softvérové procesy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 10. Analysis of software quality approaches
  Jedlička Martin ; M180 
  Process Control 2004 : . s.R291/1-7
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok