Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza rizík pracovných činností v autoservise
  Čajka Gustáv ; 065000  Hrušovský Ivan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-BOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121215
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0002
  kniha

  kniha

 2. Vyšetrovanie možnosti iniciácie požiaru osvetľovacími telesami
  Hajduová Erika ; 065000  Hrušovský Ivan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-BOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96394
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Štruktúra a význam záchranných zložiek SR
  Žigray Peter ; 065000  Hrušovský Ivan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-BOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121374
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv veľkosti častíc sypkých materiálov znečistených vysychavými olejmi na proces samozahrievania
  Krištof Miroslav ; M  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 51s CD
  Occupational Health and Safety self-heating samovznietenie samozahrievanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102440
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Požiarne riziká vyplývajúce zo vzájomnej znášanlivosti látok
  Mašlanka Martin ; M  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 52s CD
  Occupational Health and Safety thermal stability termická stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87508
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Aplikácia požiarnotechnických charakteristík pre zisťovanie príčin požiarov motorových vozidiel
  Chnápko Rastislav ; M  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety fire iniciačné zdroje horľavé látky požiar
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78773
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza súčasného stavu laboratórnych metód určených pre posudzovanie sklonu látok k samovznieteniu
  Matúš Matej ; M  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety samovznietenie termická analýza kalorimetria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102661
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Sledovanie vzniku tepelných ložísk pri samozahrievaní poréznych materiálov zmáčaných olejmi : Bakalárska práca
  Čičková Jana  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 46 s., CD-ROM
  samovznietenie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84759
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha