Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza požiarneho nebezpečenstva vyplývajúceho zo samozahrievania tuhých materiálov pomocou košíkového testu
  Štefánik Filip ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121520
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Identifikácia stôp horľavých kvapalín pri procese vyšetrovania príčin vzniku požiaru
  Podlužanská Lucia ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126289
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Sledovanie samozahrievania tuhých materiálov pomocou bezpečnostného kalorimetra SEDEX
  Čajka Gustáv ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126345
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza rizík a návrh kontrolných zoznamov pre prevádzkovanie divadla
  Čuláková Adriana ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119167
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Preprava, skladovanie a vzájomná znášanlivosť nebezpečných chemických látok
  Mašlanka Martin ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.05.2016 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121614
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Tabakové výrobky a ich príslušenstvo ako príčina vzniku požiaru
  Fördös Richard ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.05.2016 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118419
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza požiarneho nebezpečenstva vyplývajúceho zo vzájomnej znášanlivosti látok pomocou bezpečnostného kalorimetra SEDEX
  Bučányová Michaela ; 065000  Hrušovský Ivan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110246
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Identifikácia stôp horľavých kvapalín pri procese vyšetrovania príčin vzniku požiaru
  Chnápko Rastislav ; 065000  Hrušovský Ivan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110304
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza požiarneho nebezpečenstva vyplývajúceho zo samozahrievania tuhých materiálov pomocou košíkového testu
  Matúš Matej ; 065000  Hrušovský Ivan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110131
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Sledovanie vzniku a vývoja ložísk bezplameňového horenia v poréznych materiáloch počas procesu samozahrievania
  Dutka Vladimír ; 065000  Hrušovský Ivan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109892
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha