Výsledky vyhľadávania

 1. Zvyšovanie efektívnosti vzdelávania formou dištančného štúdia
  Dicsöová Agnesa ; J210  Pekárková Ružena ; J210
  Aplimat 2003 : . s.283-286
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Akceleračné pomery pri súčasných všeobecných pohyboch telesa v E3. The relation between accelerations and velocities of general body motions in E3
  Pekárek František ; M200  Pekárková Ružena ; J210
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.119-124
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Vzťah postupových rýchlostí okamžitých stredov otáčania pri súčasných všeobecných pohyboch dvoch rovinných telies v rovine
  Pekárek František ; M200  Pekárková Ružena ; J210
  Dynamics of Machine Aggregates : . s.165-170
  pohyb telesa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Kinematické väzby telesa pri rotačne všeobecnom a rotačne normálovom pohybe telesa
  Jančina J.  Pekárková Ružena ; J210 Pekárek František ; M200 Stareček František
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 42, č. 3 (1992), s.251-255
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Rovinný pohyb telesa s uvážením kinematických veličín tretieho poľa
  Pekárek František ; M200  Pekárková Ružena ; J210 Stareček František
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 42, č. 2 (1992), s.157-166
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Axoidy pohybu telies
  Jančina J.  Pekárek František ; M200 Pekárková Ružena ; J210
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 39, č. 2 (1988), s.199-205
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Variety nulových normálových zrýchlení bodov telesa
  Jančina J.  Pekárek František ; M200 Pekárková Ružena ; J210 Stareček František
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 38, č. 3 (1987), s.392-396
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok