Výsledky vyhľadávania

 1. Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov : prihláška patentu č. 29-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020 / aut. Peter Pokorný, Michal Bachratý, Marián Králik, Jozef Peterka, Štefan Václav
  Pokorný Peter ; 063200  Bachratý Michal ; 020070 Králik Marián ; 020070 Peterka Jozef ; 063200 Václav Štefan ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/29-2019
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 2. Dvojosová horizontálna turbína : prihláška patentu č. 7-2017, dátum podania prihlášky: 23.01.2017, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018 aut. Štefan Svrček, Peter Pokorný, Štefan Václav, Miroslava Mĺkva, Pavol Božek, Roman Čička, Katarína Senderská
  Svrček Štefan  Pokorný Peter ; 063000 Václav Štefan ; 063800 Mĺkva Miroslava ; 064000 Božek Pavol ; 063800 Čička Roman ; 061000 Senderská Katarína
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/7-2017
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 3. Lano pre lanový dopravník : patentová prihláška č. 96-2015, dátum podania: 20.11.2015, dátum zverejnenia: 03.10.2017, Vestník ÚPV SR č.10/2017, stav: zamietnutá prihláška, 05.11.2018, Vestník ÚPV SR č. 11/2018 aut. Vanesa Prajová, Pavol Božek, Peter Pokorný, Martin Straka, Boris Yakimovich, Štefan Václav, Jozef Krešák, Peter Frankovský
  Prajová Vanesa ; 064000  Božek Pavol ; 066000 Pokorný Peter ; 063600 Straka Martin Yakimovich Boris Václav Štefan ; M3000 Krešák Jozef Frankovský Peter
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/96-2015
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 4. Technológia výroby štvorcových otvorov : prihláška patentu č. 2-2016, dátum podania prihlášky: 13. 01. 2016, stav: zastavená aut. Peter Pokorný, Boris Yakimovich, Štefan Václav, Jozef Peterka, Alexander Ivanovitch Korshunov
  Pokorný Peter ; M3600  Yakimovich Boris Václav Štefan ; M3000 Peterka Jozef ; M3600 Korshunov Alexander Ivanovitch
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=p&puv_id=804456
  patentový spis
  kniha

  kniha

 5. Systém autonómnej kontroly trajektórie robota prihláška patentu: 29-2014, dátum podania prihlášky: 14.04.2014, zverejnená prihláška: 01.04.2016
  Božek Pavol ; 063800  Pokorný Peter ; 063000 Pivarčiová Elena Nikitin Ju. R. Halenár Igor ; 066000 Šimák Vojtech Pirnik Rastislav Horváth Dušan ; 066000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 5 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=p&puv_id=632223
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 6. Segmentová flexibilná skrutka s napínacou maticou Zverejnená prihláška vynálezu č. 50-2012. Dátum zverejnenia prihlášky 02.12.2013. Vestník ÚPV SR 12/2013. Patent č. 288235. Dátum udelenia patentu: 15.10.2014. Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 9.7.2012. Dátum oznámenia o udelení patentu vo Vestníku ÚPV SR: 07.01.2015. Zápis do registra úžitkových vzorov: 19.3.2015
  Božek Pavol ; M6000  Pokorný Peter ; M3000 Korshunov A. I. Trnka Kamil ; M6000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2013
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=642510
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha