Výsledky vyhľadávania

 1. Ways of Improving Energy Efficiency in Small and Medium-Sized Enterprises : dát. obhaj. 21.8.2017, č. ved. odb. 5-2-30
  Hofmann Peter ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 21.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 104 s., príl., skrátená verzia v slovenskom jazyku 31 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100241
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Technological Processes and their Optimization for High Performance Achievement of Silicon Crystalline Solar Cell Structures : Dát. obhaj.: 11.3.2015
  Kusko Martin ; 032000  Šály Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.03.2015 ; Študijný program : 505

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95670
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Vlastnosti amorfných tenkých vrstiev SiC a ich využitie vo fotovoltike : dát. obhaj. 25.4.2013, č. ved. odb. 5-2-12
  Perný Milan ; E020  Šály Vladimír (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 118 s AUTOREF. 2013, 21 s.
  structural analysis štrukturálna analýza heteroštruktúry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72479
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Jednosmerné a striedavé elektrické merania fotovoltických článkov a modulov : Čís.ved.odb. 26-35-9 : Dát.obhaj. 30.09.2009
  Ďuriš Tomáš ; E140  Šály Vladimír (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 158 s
  elektrotechnológia a materiály elektrické merania fotovoltické články fotovoltické moduly jednosmerné elektrické merania striedavé elektrické merania volt-ampérové merania V-A charakteristika impedančná spektroskopia púzdracie materiály urýchlené starnutie solárne články
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Vrstvové štruktúry pre kremíkové slnečné články : Kand.diz.práce : V.odb. 26-01-9 : Obh. 16.10.1985 / [aut.] řály,Vladimír, Ing.; Škol. Jarošek,Jozef
  Šály Vladimír ; E020  Jarošek Jozef (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 122 s Autoref.1985, 15 s
  elektrotechnológia fotovoltické články
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha