Výsledky vyhľadávania

 1. Východiská a perspektívy ľudskej dôstojnosti
  Potančok Milan ; E350 
  Miesto spoločenskovedných disciplín v systéme vzdelávania na A PZ : . s.144-148
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Sociálna politika a spory o sociálnu politiku v EÚ
  Potančok Milan ; E350 
  Vplyv vstupu nových členských krajín EÚ na jej konkurencieschopnosť : . s.140-152
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Globalizácia, demokracia a riziká
  Potančok Milan ; E350 
  Vysokoškolská príprava policajtov v podmienkach globalizácie : . s.93-97
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Niektoré aspekty demokracie v podmienkach modernej a postmodernej spoločnosti
  Potančok Milan ; E350 
  Pripravenosť Slovenska a Poľska na vstup do EÚ : . s.73-85
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok