Výsledky vyhľadávania

 1. Informačný systém na spracovanie údajov zo znečistenia životného prostredia
  Kopúň Peter ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 48 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB040B9A791929&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Modul informačného systému na monitoring osôb v potencionálne nebezpečných prostrediach
  Balla Michal ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 50 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC94AE71E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Multi-platformová aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení
  Fula Andrej ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 59 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild0000E961&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Modul informačného systému na identifikáciu vzoriek z meraní znečistenia prostredia
  Šulhánek Marek ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 51 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB000995791929&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Informačný systém pre zadávanie a spracovanie rezervácií vedecko-výskumných zariadení v laboratóriách
  Mižák Patrik ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 50 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F50A3640C856E51087E3BC61DB62&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Multi-platformová mobilná aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení
  Macho Tomáš ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 50 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135194
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. SMART riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel pre čistenie odpadových vôd elektrochemickými technikami
  Miškolci Igor ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : B-ELN . - 51 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124004
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Inteligentný merač sedimentácie kalu pre čistiarne odpadových vôd
  Vrška Martin ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : B-ELN . - 43 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124141
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Inteligentné riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel
  Greksa Dávid ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : B-ELN . - 59 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123976
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Inteligentný systém na meranie kvality vôd v riekach a iných vodných zdrojoch
  Macák Jaroslav ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : B-ELN . - 53 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123998
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha