Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium dopovaných diamantových vrstiev pre oblasť elektrochemických aplikácií : dát. obhaj. 24.8.2017, č. ved. odb. 5-2-13
  Behúl Miroslav ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  Bratislava:
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 24.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : D-EF . - 97 s., AUTOREF. 2017

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130783
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha