Výsledky vyhľadávania

 1. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi, Kartografická konferencia 2016 : zborník abstraktov. Bratislava, SR, 20. - 21. 10. 2016
  Ďuračiová, Renata, ; 010130 (ed.) Kulla, Marián (ed.)
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi, Kartografická konferencia 2016 20. - 21. 10. 2016 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016 . - 42 s.
  ISBN 978-80-8152-433-2
  kartografia cartography
  zborník
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  (8) - článok
  kniha

  kniha

 2. Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní : Zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, SR,21.-22.11.2013
  Bielik Miroslav (rec.)  Ďuračiová Renata (rec.) ; V130 Ferianc Dušan (rec.) Gerhátová Ľubomíra (ed.) ; V130
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2013 . - 172 s
  ISBN 978-80-89626-01-4
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (10) - článok
  kniha

  kniha