Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstva a jej realizácia v prostredí GIS
  Kubica Lukáš ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136979
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javu
  Matúš Marcel ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137035
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Porovnanie matematických metód predikčného modelovania v prostredí GIS
  Šimek Anton ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124684
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Tvorba GIS nástrojov na automatizované predspracovanie dát pre potreby strojového učenia
  Žabčíková Jana ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124652
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Tvorba digitálnej mapy cestnej siete v softvérovom prostredí Map Creator s využitím tabletov na zber údajov
  Jakócsová Veronika ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131448
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Miery podobnosti v geodézii a geoinformatike
  Sykora Matúš ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131412
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Implementácia princípov fuzzy logiky a fuzzy množín v softvérovom prostredí GIS
  Nezval Peter ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131413
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Tvorba mapy cestnej siete v softvérovom prostredí GIS
  Dien Branislav ; 010130  Ďuračiová Renata (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98855
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Analýza a modelovanie neurčitosti priestorových dát v prostredí GIS
  Harnošová Veronika ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography visualization fuzzy logic vizualizácia fuzzy logika neurčitosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79754
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Matematika v geoinformatike
  Tyborová Silvia ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography geometry mathematics topológia geometria logika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90012
  bakalárska práca
  kniha

  kniha