Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
  Žabčíková Jana ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152212
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Predikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dát
  Hunčíková Anna ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137830
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Výpočet solárnej radiácie pomocou aplikácie a modifikácie softvérových nástrojov GIS
  Jakócsová Veronika ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144672
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Geografický informačný systém inteligentného verejného osvetlenia
  Pružinec Filip ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139406
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Priestorová analýza údajov o poškodení lesa s použitím metodiky systému TANABBO
  Mikulášová Mária ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138786
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Optimalizácia použitia bodových dát na priestorovú interpoláciu meteorologických charakteristík v horskom teréne
  Pocklan Tomáš ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137938
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Integrácia dát ZBGIS s atribútmi priestorových objektov z externých dátových zdrojov
  Gmitterová Dajana ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125325
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Detekcia objektov na leteckých snímkach pomocu konvolučných neurónových sietí
  Jurčiak Filip ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132260
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Tvorba a validácia predikčných modelov v prostredí GIS: Model náchylnosti lesných porastov na napadnutie lykožrútom smrekovým
  Kosorínová Žofia ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125062
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Zber a spracovanie dát na dokumentáciu miestnych komunikácií
  Dien Branislav ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125010
  diplomová práca
  kniha

  kniha