Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of the effect of solar radiation in spatial predictive modelling of the bark beetle occurrence using several mathematical methods
  Ďuračiová Renata ; 010130  Jakócsová Veronika ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 177-183
  students t-test Studentov t-test bivariate analysis bivariačná analýza logistic regression logistická regresia Gini coefficient Giniho index fuzzy set fuzzy množina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. A bark beetle infestation predictive model based on satellite data in the frame of decision support system TANABBO
  Ďuračiová Renata ; 010130  Muňko Milan Barka Ivan Koreň Milan Resnerová Karolina Holuša Jaroslav Blaženec Miroslav Potterf Mária Jakuš Rastislav
  iForest-Biogeosciences and Forestry . Vol. 13, no. 3 (2020), online, s. 215-223
  priestorový predikčný model spatial predictive model napadnutie lykožrútom smrekovým bark beetle infestation GIS ROC krivka ROC curve smrek obyčajný Norway Spruce
  https://iforest.sisef.org/abstract/?id=ifor3271-013
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Comparison of several methods for determining the effect of input factor on the predictive model created in GIS
  Ďuračiová Renata ; 010130  Jakócsová Veronika ; 010130
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . S. 18
  spatial predictive model priestorový prediktívny model solar radiation solárna radiácia
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Spravovanie a analýza priestorových dát v databázovom systéme PostgreSQL/PostGIS
  Ďuračiová Renata ; 010130 
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 24, č. 3 (2019), s. 18-26
  priestorová databáza spatiale database open-source softvér súradnicový systém coordinate system neurčitosť uncertainty
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Fuzzy Spatio-Temporal Querying the PostgreSQL/PostGIS Database for Multiple Criteria Decision Making
  Ďuračiová Renata ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Dynamics in GIscience : . S. 81-97
  Spatio-temporal database časovo priestorová databáza Fuzzy querying fuzzy dopytovanie Multiple criteria decision making multikriteriálne rozhodovanie PostgreSQL
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Development of the system for online testing and examination in the domain of geosciences
  Muňko Milan  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 Ďuračiová Renata ; 010130
  GIS for Safety & Security Management : . online, s. 43-52
  online skúšobný systém online examination system bezpečnosť systému GIS Python PostgreSQL
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aggregation of uncertain information and its implementation in geographic information systems and spatial databases
  Ďuračiová Renata ; 010130  Muňko Milan ; 010130 Caha Jan
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 153-158
  GIS fuzzy set aggregation operator
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Integration of spatial data representing buildings by determining the degree of similarity
  Ďuračiová Renata ; 010130  Igondová Magdaléna
  Czech Journal of Civil Engineering : . Vol. 3, iss. 1 (2017), online, s. 29-35
  spatial data integration integrácia priestorových dát identification identifikácia similarity measure miera podobnosti GIS buildings budovy
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Usability evaluation of convolutional neural networks in roads extraction from aerial images
  Muňko Milan ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 1105-1112
  artificial neural network object recognition roads remote sensing computer vision
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aktualizácia a tvorba navigačnej mapy v softvérovom prostredí Map Creator
  Ďuračiová Renata ; 010130  Jakócsová Veronika ; 010000 Verešová Soňa
  Kartografické listy . Roč. 25, č. 1 (2017), s. 12-21
  road network map mapa cestnej siete navigation navigácia Map Creator
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok