Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Skalica
  Daňová Dominika ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 47s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant analysis education human resources analýza vzdelávanie ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87441
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku MOLPIR, s.r.o
  Baran Tomáš ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management costs price cena kalkulácie náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78875
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku ECS Slovakia s.r.o
  Lukačovič Andrej ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management price cena kalkulácie cenová politika cenová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92106
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie kalkulačného systému v podniku ENVIRAL a.s.
  Rapantová Lucia ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management costs náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92016
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti systému odmeňovania v podniku Dr. Oetker, spol. s r.o.
  Daniš Andrej ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management odmeňovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78878
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku Arriva Service s.r.o. Komárno
  Nagyová Ľudmila ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation benefity zamestnanec motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89096
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku PÖTTINGER STROJE s.r.o.
  Kákoš Juraj ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 54 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management price cenová politika cena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66457
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
  Kunovská Patrícia ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management personálne manažérstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66283
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zvýšenie pracovnej motivácie s cieľom rastu produktivity práce v ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o.
  Dávidová Zlatica ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 71 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management productivity produktivita pracovná motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66654
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh zlepšenia motivačného systému v podmienkach podniku Motory International s.r.o. Nové Zámky : Bakalárska práca
  Kučera Milan  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  motivačný systém motivačné teórie pracovná motivácia riadenie ľudských zdrojov odmeňovanie stimulácia remuneration stimulation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57827
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha