Výsledky vyhľadávania

 1. Economic, social and environmental objectives of social enterprises / Ľubica Černá
  Černá Ľubica 
  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok . Roč. 17., č.3 (2017), s. 51-66
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. The Quality of Information in Project Management
  Malá Jana ; M4000  Černá Ľubica ; M4000 Rusková Dagmar ; M0100
  Proceedings of the 5th European Conference on Intellectual Capital (ECIC 2013) : . s.532-538
  information quality TDQM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Marketing audit as a tool for increasing of marketing process efficiency in industrial company
  Vaňa Kamil ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Sovremennaja nalogovaja sistema: sostojanije, problemy i perspektivy razvitija. Vypusk 7 : . s.309-314
  marketing audit industrial companies
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Continuity management and its application in industrial enterprises in Slovakia
  Bielik Marettová Mária ; M4000  Malá Jana ; M4000 Černá Ľubica ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium [elektronický zdroj] : . s.0111-0114
  continuity management employees
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 5. Information quality, its dimension and the basic criteria for assessing information quality
  Malá Jana ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 20, Special Number (2012), s.86-93
  information quality
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Kvalita informácií, jej rozmery a základné kritériá pre hodnotenie kvality informácií v priemyselných podnikoch
  Malá Jana ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Trendy v podnikání 2012 : . s.[8]
  kvalita informácií priemyselné podniky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Is fair value a plus or a minus for industrial company?
  Talnagiová Viktória ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Business and Management 2012 : . s.217-224
  fair value financial crisis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The marketing audit as a method of the evaluation of the marketing plan
  Vaňa Kamil ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 20, Special Number (2012), s.131-136
  marketing audit marketing plan
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Kvalitné informácie - hlavný predpoklad úspechu v projektovom manažmente
  Malá Jana ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : . s.163-171
  projektový manažment Informácie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Quality information in project management and uglies of project in industry
  Malá Jana ; M4000  Bielik Marettová Mária ; M4000 Černá Ľubica ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium [elektronický zdroj] : . s.0081-0084
  project management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok