Výsledky vyhľadávania

 1. Zameranie a tvorba geometrického plánu rodinného domu
  Jagelka Michal ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149138
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Tvorba mapových podkladov pre rekonštrukciu vodohospodárskeho systému jazera Počúvadlo
  Szabo Michal ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131438
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Tvorba mapových podkladov pre rekonštrukciu vodohospodárskeho systému jazera Počúvadlo
  Dargó Peter ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131446
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Určovanie smerových parametrov osi líniovej stavby
  Choleva Radoslav ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131408
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Testovanie a kontrola nivelačných prístrojov
  Baráthová Mária ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131397
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Stabilita siete vzťažných bodov pri meraní posunov a pretvorení
  Mikuš Ján ; 010140  Ježko Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120868
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Vyhotovenie operátu geometrického plánu na zameranie skutočného stavu a oddelenie pozemkov
  Bartalos András ; 010140  Ježko Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89734
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Geodetické práce pri príprave a realizácií líniových stavieb
  Fekt Zoltán ; 010140  Ježko Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98830
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Súradnicové riešenie osi cestnej komunikácie
  Okres Viktor ; V  Ježko Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography calculation výpočet komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108085
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Využitie moderných technológií pri meraní polohopisu a výškopisu
  Radványi Radoslav ; V  Ježko Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography metódy merania 3D modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80379
  bakalárska práca
  kniha

  kniha