Výsledky vyhľadávania

 1. Kalibrácia nivelačných lát - minulosť a súčasnosť
  Dominová Klára ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159068
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Systémová kalibracia digitálnych nivelačných prístrojov a kódových lát
  Klein Samuel ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144698
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie laserového meracieho systému XL-80 na kalibračné meranie
  Fodrek Michal ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144745
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Určenie objemu skládky s využitím terestrických a satelitných metód merania
  Okres Viktor ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132231
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Tvorba 3D modelov územia s využitím geodetických metód zberu údajov
  Reisinger Matúš ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132261
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Meranie zvislých posunov objektov protipovodňovej ochrany
  Holíček Vladimír ; 010140  Ježko Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112693
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Elektrooptické diaľkomery - postupy na kontrolu podľa STN ISO 17123-4:2013
  Ďuriš Viktor ; V  Ježko Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100614
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Univerzálne meracie stanice - postupy na kontrolu podľa STN ISO 17123-5:2013
  Sury Tomáš ; V  Ježko Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100613
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Využitie laserinterferometrie pri kalibračných a testovacích meraniach
  Bittnerová Terézia  Ježko Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84384
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Geodetický monitoring objektov protipovodňovej ochrany
  Sedlák Vladimír ; V  Ježko Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93253
  diplomová práca
  kniha

  kniha