Výsledky vyhľadávania

 1. Prístupy k meraniu hodnoty značky
  Molnárová Dagmar ; M190 
  Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management . Roč. III, č. 5 (2009), s.58-63
  značka ochranná známka
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Vzdelávanie a metódy hodnotenia vzdelávacieho procesu pri výučbe manažérskych predmetov. Education and assessment methods of education process for managerial subjects teaching
  Urdziková Jana ; M4000  Makyšová Helena ; M4000 Molnárová Dagmar ; M190
  Inovácie 2008 : . s.44-49
  vzdelávací proces metódy manažérske vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Assessment as a part of evaluation process of university education
  Makyšová Helena ; M4000  Urdziková Jana ; M4000 Molnárová Dagmar ; M190
  Management, Economics and Business Development in the new European Conditions :
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (4) - článok
  článok

  článok

 4. Changes leading to an increase in enterprise competitiveness
  Urdziková Jana ; M4000  Molnárová Dagmar ; M190
  Management, Economics and Business Development in the new European Conditions :
  konkurencieschopnosť zákazník
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Budovanie a riadenie značky v konkurenčnom prostredí
  Jedlička Milan ; M190  Molnárová Dagmar ; M190
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.127-150
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. Význam hodnoty značky pri získavaní konkurenčnej výhody
  Molnárová Dagmar ; M190 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 2 (2006), s.33-35
  značka obchodná konkurencia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Ochranná známka - nevyhnutnosť dnešnej doby
  Molnárová Dagmar ; M190  Bestvinová Viera ; M4000
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 2 (2006), s.30-32
  ochranná známka
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 8. Kontroling ako podpora marketingového manažmentu. Controlling in support of marketing management
  Bestvinová Viera ; M4000  Molnárová Dagmar ; M190
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.15-19
  kontroling marketing manažment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 9. Customer - the key to competitive advantage
  Urdziková Jana ; M4000  Molnárová Dagmar ; M190
  Management, Economics and Business Development in the New European Conditions :
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (3) - článok
  článok

  článok

 10. Proceeding of environmental oriented creation of marketing plan. Postup tvorby environmentálne orientovaného marketingového plánu
  Jacinto Assuncao Domingos ; M4000  Molnárová Dagmar ; M190
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.442-446
  Plánovanie marketingové
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok