Výsledky vyhľadávania

 1. Teaching professional communication competences for labour market needs in technical and vocational schools in Slovakia / Juraj Miština, Roman Hrmo, Lucia Krištofiaková
  Miština Juraj  Hrmo Roman Krištofiaková Lucia
  Key competences and the labour market . S. 9-27
  kapitola(článok) z dokumentu
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Improving the quality of technical and vocational education in Slovakia for European labour market needs / Roman Hrmo, Juraj Miština, Lucia Krištofiaková
  Hrmo Roman  Miština Juraj Krištofiaková Lucia
  International Journal of Engineering Pedagogy [elektronický zdroj] . Vol. 6, no. 2 (2016), s. 14-22
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Developing the Information Competencies via E-learning and Assessing the Qualities of E-learning Text
  Hrmo Roman ; M220  Kučerka Daniel ; M220 Krištofiaková Lucia ; M220
  ICL 2012 [elektronický zdroj] : . s.[4]
  information competencies e-learning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Hodnotenie kvality odborného vzdelávania
  Krištofiaková Lucia ; M220  Tóblová Eva ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : . s.143-146, 1. diel
  manažment kvality odborné vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Názory a skúsenosti stredoškolských učiteľov s projektovým vyučovaním
  Chmelárová Zuzana ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středných a vysokých školách : . s.81-85
  projektové vyučovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Aspekty práce učiteľa ekonomických predmetov na cvičnej škole
  Krištofiaková Lucia ; M220  Tóblová Eva ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : . s.73-75
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 7. Preparedness of graduates for entrepreneurial environment
  Krištofiaková Lucia ; M220  Krpálková Krelová Katarína ; M220
  The Future of Education. Volume 1 : . s.375-379
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Evaluation of the teaching quality in a training school
  Krištofiaková Lucia ; M220 
  IGIP 2011. XL IGIP International Symposium on Engineering Education : . s.89-91
  evaluation quality of teaching process
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 9. Project of improving the quality of future teachers - engineers
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  WEE 2011 : . s.784-786
  master thesis pedagogical research
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Quality of a University regarding the development of key competences
  Chmelárová Zuzana ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija : . s.131-134
  competences responsibility
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok