Výsledky vyhľadávania

 1. Vzdelávanie dospelých v organizáciách
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190  Horváthová Silvia ; M4000
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.1-7
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Využitie ukazovateľa EVA na meranie a hodnotenie podnikovej výkonnosti
  Horváthová Silvia ; M4000 
  Nové trendy v manažmente : . s.208-212
  výkonnosť podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Finančná analýza vo finančnom riadení podniku
  Horváthová Silvia ; M4000  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190
  Nové trendy v manažmente : . s.213-219
  finančná analýza riadenie podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Competencies and organizational performace
  Horváthová Silvia ; M4000 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied 08. Actual questions of social and human sciences : . s.33-37
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Intention of company financial/economic analysis implementation
  Olejník Pavol ; R2020  Horváthová Silvia ; M4000
  Business and management 2008 : . s.CD ROM
  finančná analýza predikčné modely financial analysis prediction models
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Finančná analýza a jej prínos k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podniku
  Horváthová Silvia ; M4000  Kuperová Martina ; R2020
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.67-70
  finančná analýza konkurencieschopnosť financial analysis competitive advantage
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Inovácie logistických procesov
  Kuperová Martina ; R2020  Horváthová Silvia ; M4000
  Diagnostika podniku, controlling a logistika : . s.140-146
  inovácia konkurenčná výhoda innovation competitive advantage
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok