Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokalite
  Petráš Ján ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143538
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Hodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
  Šúreková Denisa ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2018 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138498
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Monitoring kvality podzemných vôd
  Hajduová Erika ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126223
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Nové trendy zhodnocovania odpadov zo separovaného zberu
  Polonyi Dominik ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127031
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zhodnotenie kvality ovzdušia z hľadiska zdrojov znečistenia vo vybranom regióne
  Vávrovič Patrik ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127036
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie vplyvu halogénderivátov na pracovné prostredie zamestnancov chemickej výroby
  Vajda Marek ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.05.2016 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118324
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
  Krištof Miroslav ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.05.2016 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119390
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Monitoring priesakových kvapalín zo skládky odpadov
  Kadlec Milan ; 065000  Michalíková Anna (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109875
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Zhodnotenie účinnosti mechanického a biologického stupňa vybranej čistiarne odpadových vôd
  Dujsíková Denisa ; 065000  Michalíková Anna (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110706
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza rizík pre vybranú technológiu nakladania s odpadmi
  Ištvanec Jozef ; 065000  Michalíková Anna (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110330
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha