Výsledky vyhľadávania

 1. Pyrolyzovaná biomasa ako sorbent priemyselných kontaminantov / aut. Maroš Sirotiak, Anna Michalíková, Juraj Václavík
  Sirotiak Maroš ; 065100  Michalíková Anna ; 065100 Václavík Juraj
  Nástroje environmentálnej politiky 2018 : . S. 101-109
  pyrolýza aktívne uhlie sorbent
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Prieskum kvality vybraných vodných útvarov Žitného ostrova / aut. Anna Michalíková, Maroš Sirotiak, Denisa Šúreková
  Michalíková Anna ; 065100  Sirotiak Maroš ; 065100 Šúreková Denisa
  Nástroje environmentálnej politiky 2018 : . S. 74-81
  Žitný ostrov chloridy kvalita povrchových vôd Dusík
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Usage of FTIR-ATR as non-destructive analysis of selected toxic dyes / aut. Alica Bartošová, Lenka Blinová, Maroš Sirotiak, Anna Michalíková
  Bartošová Alica ; 065000  Blinová Lenka ; 065100 Sirotiak Maroš ; 065100 Michalíková Anna ; 065100
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 25, no. 40 (2017), s. 103-112
  ATR-FTIR spectrum
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/40/13_VP40_UIBE.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Priemyselné zdroje ionizujúceho žiarenia a jeho bezpečné využívanie / aut. Lenka Blinová, Anna Michalíková
  Blinová Lenka ; 065100  Michalíková Anna ; 065100
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 26-32
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Monitoring vybraných látok v podzemných vodách v zraniteľnej oblasti / aut. Anna Michalíková, Lenka Blinová
  Michalíková Anna ; 065100  Blinová Lenka ; 065100
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 78-84
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Dnový sediment Trnavských rybníkov ako potenciálny zdroj živín spôsobujúcich ich eutrofizáciu / aut. Maroš Sirotiak, Anna Michalíková, Lenka Blinová
  Sirotiak Maroš ; 065100  Michalíková Anna ; 065100 Blinová Lenka ; 065100
  Manažérstvo životného prostredia 2016 : . S. 55-62
  dnový sediment eutrofizácia Trnavské rybníky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Dnový sediment z Kunovskej nádrže ako zdroj nutrientov / aut. Maroš Sirotiak, Anna Michalíková, Alica Bartošová
  Sirotiak Maroš ; 065100  Michalíková Anna ; 065100 Bartošová Alica ; 065000
  METES 2016 : . S. 100-106
  dnový sediment Kunovská priehrada fosfor
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Dopad hasiacich pien na čistiarne odpadových vôd / aut. Anna Michalíková, Maroš Sirotiak, Lenka Blinová
  Michalíková Anna ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Blinová Lenka ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2014 : . S. 156-159
  hasiace peny ekotoxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - príručka
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Bezpečnostné aspekty priemyselnej výroby bioetanolu zo škrobnatej biomasy / aut. Alica Bartošová, Maroš Sirotiak, Anna Michalíková
  Bartošová Alica ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Michalíková Anna ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2014 : . S. 122-126
  bioetanol
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Povrchovoaktívne látky a ich dopad na životné prostredie / aut. Anna Michalíková, Alica Bartošová, Maroš Sirotiak
  Michalíková Anna ; M5000  Bartošová Alica ; M5000 Sirotiak Maroš ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2014 : . S. 62-65
  povrchovoaktívne látky environmentálne aspekty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok