Výsledky vyhľadávania

 1. Zváranie Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele 17 246 fázovým laserom. Welding of Cr-Ni stainless 17 246 by phase laser
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Nové smery vo výrobných technológiách 2004 = New Ways in Manufacturing Technologies 2004 : . s.197-200
  zváranie ocelí laser
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Zváranie ocelí a neželezných kovov fázovým a Nd:YAG laserom. Welding of steels and non-ferrous metals by phase and Nd:YAG-laser
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 8, č. 2-B (2004), s.261-266
  zváranie laserom neželezné kovy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Zváranie neželezných kovov fázovým laserom. Welding of non-ferrous metals by phase laser
  Remeňová Petra ; M140  Kvasna Ľuboš ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Nové smery vo výrobných technológiách 2004 = New Ways in Manufacturing Technologies 2004 : . s.209-212
  zváranie kovov laser
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Delenie ocelí modernými lasermi. Cutting of steels with modern lasers
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.20-23
  delenie ocelí laser
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Obrábanie neželezných kovov fázovým laserom. Processing of non-ferrous metals by a phase laser
  Remeňová Petra ; M140  Kvasna Ľuboš ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.89-91
  obrábanie kovov laser
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Zváranie neželezných kovov laserovým lúčom. Non-ferrous metal welding by laser beam
  Remeňová Petra ; M140  Turňa Milan ; M3000 Kvasna Ľuboš ; M140
  METAL 2004 :
  zváranie laserové lúče
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Vplyv fokusácie na geometriu zvaru Cr-Ni nehrdzavejúcich ocelí pri zváraní laserovým lúčom. The effect of focussing on weld geometry of Cr-Ni stainless steels in laser beam welding
  Kvasna Ľuboš ; M140  Kovačócy Pavel ; M3000 Turňa Milan ; M3000 Remeňová Petra ; M140
  METAL 2004 :
  geometria zvaru zváranie laserom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Angepasste Prozessgase für das Schweissen mit Hochleistungsdiodenlasern
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140 Turňa Milan ; M3000 Härtl Johann Zäh Michael
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 4, č. 1 [cit. 2004-08-09 (2004)
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Gas influence on weld geometry of different laser type
  Remeňová Petra ; M140  Kvasna Ľuboš ; M140
  Radioelektronika, elektrotechnika i energetika : . s.40-41
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Der einfluss des gases beim laserstrahlschweissen. Gas influence by laser beam welding
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.742-746
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok