Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh odporúčaní na prípravu manažérov na vedenie ľudí v multikultúrnom prostredí priemyselných podnikov
  Vnuková Simona ; M  Baková Lucia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86354
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh na zdokonalenie personálneho marketingu v podniku ŽOS, a.s., Trnava = Proposal of improvement of personal marketing in the company ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Hýllová Petra  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  personálny marketing zamestnanci získavanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Rozvoj manažérskych zručností u manažérov strednej úrovne riadenia v podmienkach Slovenskej republiky = Progress of managerial techniques in managers of middle level of management in condititons of Slovak republic : Bakalárska práca
  Chovancová Zuzana  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  manažéri manažérske zručnosti
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Špecifiká vedenia ľudí v podnikoch s multikultúrnym prostredím v Slovenskej republike : Bakalárska práca
  Jacková Denisa  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 63 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Externé vs. interné koučovanie podriadených a jeho vplyv na rozvoj podniku = External vs. internal coaching of subordinates and his influence for the development of business : Bakalárska práca
  Jasenský Matej  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 47 s príl., 1 CD-ROM
  koučovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha