Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému firemnej kultúry v medzinárodnej spoločnosti SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s. r. o.
  Koleňáková Jaroslava  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  evaluation corporate culture firemná kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58148
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh systému racionalizácie podnikovej zamestnaneckej dopravy v SAMSUNG Electronics Slovakia, s. r. o.
  Slanicay Daniel  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58249
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov v BC TORSION, s. r. o.
  Sabová Valéria  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  employees hodnotenie evaluation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58283
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov v podmienkach spoločnosti SOTEX, s. r. o., Nové Zámky = Suggestions for acquiring and selecting employees in conditions of SOTEX s. r. o. company in Nové Zámky : Diplomová práca
  Vidová Silvia  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 69 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personalistika získavanie zamestnancov výber zamestnancov podnik
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh projektu na stabilizáciu zamestnancov v podniku JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice = Bill of project to stabilizing staff in firm JAVYS, SpA, Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Bábiková Daniela  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 78 s Príloha, 1 CD-ROM
  stabilizácia zamestnanci
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh systému hodnotenia zamestnancov v podniku ENVIRAL, a. s., Leopoldov = Application of system of the employee evaluation system in ENVIRAL, a. s., Leopoldov : Diplomová práca
  Gatialová Lucia  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 74 s Príloha, 1 CD-ROM
  manažment ľudských zdrojov riadenie ľudských zdrojov hodnotenie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zlepšenia personálnej a sociálnej práce : Diplomová práca
  Holková Andrea (xxx) ; M4000  Baková Lucia ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001 . - 69 s príl
  manažment priemyselných podnikov personalistika
  diplomová práca
  kniha

  kniha