Výsledky vyhľadávania

 1. Stav povrchu a povrchových vrstiev po obrobení : Bakalárska práca
  Tibenský Tomáš  Tomaníčková Dagmar (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  technologická dedičnosť povrch drsnosť surface roughness výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57470
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv rezných podmienok na kvalitu obrobenej plochy pri frézovaní : Bakalárska práca
  Bališ Daniel  Tomaníčková Dagmar (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  surface roughness drsnosť povrchu kvalita povrchu výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57556
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv rezných podmienok na kvalitu obrobenej plochy pri sústružení : Bakalárska práca
  Guldan Juraj  Tomaníčková Dagmar (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  rezné podmienky drsnosť povrchu hodnotenie kvality roughness of surface výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57475
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv dokončovacích spôsobov obrábania na kvalitu obrobenej plochy : Bakalárska práca
  Sitár Timotej  Tomaníčková Dagmar (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  roughness precision drsnosť presnosť výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57518
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. CAM ako komplexný pohľad na počítačovú podporu vo výrobe = CAM as a global view on a computer support in production : Bakalárska práca
  Matulová Daniela  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  CAM systémy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. CAD systémy a vytvorenie modelu v programe PowerShape = CAD systems and model creation in program PowerShape : Bakalárska práca
  Minárik Miroslav  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  CA systémy CAD systémy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Väzba CAQ v modeli CIM = Connection of CAQ in CIM model : Bakalárska práca
  Pós Patrik  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 46 s 1 CD-ROM
  počítačom podporovaná výroba
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. CAQ a informačné zabezpečenie kvality = CAQ and information quality assurance : Bakalárska práca
  Brecko Tomáš  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 41 s 1 CD-ROM
  CA systémy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. CAPP systémy v strojárstve = CAPP systems in engineering : Bakalárska práca
  Haršányi Ondrej  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  CA systémy CAPP
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Počítačom podporované zabezpečenie a kontrola kvality = Computer aided assurance and control of quality : Bakalárska práca
  Šimna Vladimír ; M3000  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008 . - 44 s 1 CD-ROM
  CAQ metrológia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha