Výsledky vyhľadávania

 1. Utilisation of Abbott-Firestone curves characteristics for the determination of turned surface properties
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.223-226
  surface roughness Abbott-Firestnove krivky
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Specification of the Impact of Cutting Conditions on Surface Quality Resulting in Turning
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 10, č. 1 (2011), s.11-13
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Research of the impact of changes in selected cutting parameters on the resulting surface quality for turned parts
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Technologické inžinierstvo . Roč. 8, č. 1 (2011), s.15-17
  surface roughness turning
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Choosing the most appropriate mathematical model to approximate the abbott curve
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 10, č. 4 (2010), s.37-43
  approximation
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. O kinematike a geometrii obrábania. About kinematics and geometry of machining
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  kinematika geometria
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Analytická teória rezania. Analytical theory of cutting
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  TRANSFER 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi : . s.307-309
  teória analytická rezanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analytická teória obrábania. Analytic theory of machining
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Technológia 2007 : . s.290-292
  teória analytická obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výpočet strednej hrúbky triesky pri brúsení. Calculation of average chip thickness by grinding
  Lipa Zdenko ; M3000  Bónišová Monika ; M160 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Funkčné povrchy 2006 : . s.110-113
  brúsenie stredná hrúbka triesky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 9. Výpočet stredného prierezu triesky pri brúsení. Calculation of average chip cross-section by grinding
  Lipa Zdenko ; M3000  Bónišová Monika ; M160 Brodzáková Katarína ; M160 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Kvalita a spoľahlivosť technických systémov. Quality and Reliability of technical Systems : . s.144-147
  brúsenie obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Príspevok k výkonovým parametrom brúsenia
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Bónišová Monika ; M160 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.800-807
  brúsenie obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok