Výsledky vyhľadávania

 1. Numerická analýza vplyvu spôsobu razenia železničného tunela na vnútorné sily a deformácie v sekundárnom ostení tunela
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef (rec.) Slávik Ivan ; 010150 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2020 . - 213 s.
  interakcie konštrukcie tunela s horninovým prostredím napätia a deformácie numerická analýza metóda konečných prvkov
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Expertízne posúdenie porušenia stavebného objektu "Družina a jedáleň Tlmače"
  Slávik Ivan ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2018 . - 68 s.
  trhliny videomonitoring kanalizácie monitoring trhlín meracie body inžinierskogeologické pomery geomorfológia
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Expertízne posúdenie príčin porúch na objekte materskej školy v obci Most pri Bratislave
  Slávik Ivan ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2018 . - 32 s.
  inžinierskogeologické pomery morfológia monitoring trhlín podchytenie objektu
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha