Výsledky vyhľadávania

 1. Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
  Chrobák Daniel ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136706
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie stability svahov prívodného kanála do vodnej nádrže Vihorlat.
  Bača Róbert ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128871
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie stability svahu v Handlovej a návrh sanačných opatrení.
  Danihel Filip ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120532
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Posúdenie stability svahov zemnej priehrady vodnej nádrže Báb.
  Hrúzik Peter ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108757
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
  Kristofčák Miroslav ; 010150  Hruštinec Ľuboš (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108441
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
  Szabó Alexander ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering limit state medzný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91498
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
  Cmerová Dominika ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering stability stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91048
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
  Bošiak Peter ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79836
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Stabilita svahov - riešenie praktického problému (PVE Ipeľ)
  Uhliarová Eva ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo influence of water stability stabilita vplyv vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91483
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
  Lisický Richard ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering slope stability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80387
  bakalárska práca
  kniha

  kniha