Výsledky vyhľadávania

 1. Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.
  Danihel Filip ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146273
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Geotechnický návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 205 na ceste I/77 v Bardejove.
  Szabó Alexander ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152213
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Geotechnické posúdenie založenia hate v Petrovciach.
  Marikovič Tomáš ; 010150  Hruštinec Ľuboš (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109416
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 201 na diaľnici D1 v km 0,400 Dubná Skala - Turany
  Benko Andrej ; 010150  Hruštinec Ľuboš (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109762
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 224 na diaľnici D1 v km 12,985 Dubná Skala - Turany
  Rovňák Peter ; 010150  Hruštinec Ľuboš (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109787
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh a posúdenie cestného násypu na úseku R1 Zvolen - Kriváň.
  Kostovský Peter ; 010150  Hruštinec Ľuboš (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100822
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
  Chalupková Karina ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102832
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Výpočet sadnutia objektu vodnej elektrárne v Gabčíkove.
  Kováčik Marek ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering settlement sadanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100534
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Geotechnické posúdenie založenia objektu RETRO v Bratislave
  Buznová Michaela ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structures of Buildings limit state medzný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91872
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Geotechnické posúdenie založenia staticky náročného výškového objektu v Bratislave
  Pollák Peter  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ;
  Structures of Buildings displacement interaction survey sadanie interakcia prieskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93066
  diplomová práca
  kniha

  kniha