Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of the stiffness and bonding of the foundation–subsoil interaction system on contact stresses distribution and deformations of the shallow square foundations
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 601-612
  foundation – subsoil interaction settlement contact stresses shallow square foundation stiffness of foundation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Influence of the stiffness and bonding of the foundation–subsoil interaction system on contact stresses distribution and deformations of the spread strip foundations
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 613-624
  foundation – subsoil interaction stiffness of foundation shallow strip foundation contact stresses settlement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The Use of Finite Element Method in Design of the Rockfill Dam Body of the Pump-Station Hydropower Plant
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 549-556
  rockfill dam pump-station hydropower plant subsoil - structure interaction FEM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The use of the finite element method in the optimization of the foundation of a bridge structure over the Danube river
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Kuzma Jozef Sumec Jozef
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 557-564
  foundation design bridge soil - structure interaction FEM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Požiadavky na výsledky geotechnického prieskumu z hľadiska optimálneho návrhu geotechnických konštrukcií
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  Zakladanie stavieb 2019 : . USB kľúč, s. 44-55
  geotechnický prieskum statik - geotechnik geotechnické údaje geotechnický návrh geotechnické konštrukcie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Analýza zvislých deformácií podzemnej konštrukcie zohľadňujúca jej funkčnú zmenu
  Slávik Ivan ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . S. 179-186
  prívodný kanál priepust kvartérne podložie deformačná analýza zaťažovací stav
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Diagnostika a návrh sanácie Ožďanského tunela
  Havlíček Peter ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Hruštinec Ľuboš ; 010150 Gašpárek Jakub ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 49-54
  tunel rekonštrukcia diagnostika tunel reconstruction diagnostics
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Geotechnická analýza zmeny vodohospodárskej stavebnej konštrukcie na konštrukciu dopravnú
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Slávik Ivan ; 010150
  Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie : . CD-ROM, s. 82-93
  prívodný kanál cestný tunel zaťažovacie stavy deformačná analýza izoplochy deformácií
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Interaction of the pile foundations with subsoil – comparison of calculated and measured values
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Fábryová Chalupková Karina ; 010150
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 409-416
  pile interaction with subsoil pile loading test geotechnical design and monitoring vertical and horizontal deformations
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Analysis of the suitability of material models in the calculation of structure settlements
  Fábryová Chalupková Karina ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 51-58
  material models vertical deformation numerical analysis time development
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok