Výsledky vyhľadávania

 1. Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní : prihláška patentu č. 39-2018, dátum podania prihlášky: 14.05.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.12.2019, Vestník ÚPVSR č. 12/2019 / aut. Martin Necpal, Marcel Kuruc, Štefan Václav
  Necpal Martin ; 063600  Kuruc Marcel ; 063800 Václav Štefan ; 063000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/39-2018
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha