Výsledky vyhľadávania

 1. Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní : prihláška úžitkového vzoru č. 89-2018, dátum podania prihlášky: 14.05.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8421, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019
  Necpal Martin ; 063600  Kuruc Marcel ; 063800 Václav Štefan ; 063000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/89-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha