Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie bioremediačných metód pre odstraňovanie polutantov vznikajúcich pri úprave a spracovaní vybraných materiálov = Utilizing of Bioremediation in Removing of Polutants that Rising in Modification and Pre-Treatment of Selected Materials : Dizertačná práca
  Gerulová Kristína ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI KEI, 2007 . - 129 s autoreferát
  biodegradácia ekotoxicita rezné kvapaliny Lemna minor
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha