Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh využitia myšlienkových máp ako predpokladu pre zefektívnenie manažérskych funkcií v PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
  Hudáková Martina  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90489
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v Faurecia Slovakia s.r.o., Hlohovec
  Čóriová Monika  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90667
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v SOFER s. r. o.
  Pristáč Šimon  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management steel frame analysis failure quality analýza príčina chyba kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90422
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.
  Švantnerová Mária ; M  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90404
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh integrácie manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu a BOZP v Dr. Oetker, spol. s r.o.
  Orlíková Gabriela  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  integrácia manažment kvality process
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62966
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh rozvoja marketingovej stratégie v SLOVRIA SLOVAKIA, a.s.
  Prokopová Jana  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie evaluation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58363
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zvýšenia efektivity marketingovej komunikácie v Mediterran Slovakia, s. r. o.
  Plankó Csaba  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62713
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh využitia benchmarkingu v rámci inovačného procesu v Železiarne Podbrezová, a. s.
  Babničová Mária  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  benchmarking innovation benchmarking inovácia process
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59093
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh využitia výskumu trhu v DIOS Slovakia, s. r. o.
  Ondrušeková Marianna  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing výskum trhu marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58225
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh využitia marketingového mixu v S&S SUCHARDA, s. r. o.
  Rumanová Noémi  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketingový mix marketing marketing mix marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58275
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha