Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorivosť a projektový tím
  Lenhardt Ján ; M190  Lenhardtová Zuzana ; M4000
  Projektový manažment a jeho ďalší rozvoj : . s.51-54
  projektový tím tvorivé metódy
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Metodika tvorby marketingového informačného systému a marketingového výskumu v podnikovej praxi
  Jedlička Milan ; M190  Lenhardt Ján ; M190
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.9-33
  marketing informačný systém
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 3. Internet and marketing communication. Internet a marketingová komunikácia
  Lenhardt Ján ; M190 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.757-762
  internet marketingová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Internal communication as a part of integrated marketing communication
  Lenhardt Ján ; M190 
  International Doctoral Seminar 2006 : . s.134-141
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Event marketing a jeho pozícia v komunikačnom mixe
  Lenhardt Ján ; M190 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 2 (2006), s.36-38
  event marketing
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Outdoor tréning - spôsob zvyšovania kreativity a budovania tímov
  Lenhardt Ján ; M190  Klčovanská Zuzana ; M190
  Moderné prístupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management : . s.272-276
  kreativita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Konflikty - hrozba alebo príležitosť?
  Lenhardt Ján ; M190 
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.261-265
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok